Hírlevél feliratkozás

ÁSZÉF

                                          A www.aks.hu webáruház 
Általános Szerződési Feltételei
Fogyasztók részére

 

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési  Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Webáruházból történő vásárlás során létrejövő szerződés lényeges rendelkezései:

1.  Szállítói adatok – Céginformációk
A www.aks.hu. online áruházat az ALUKÖNIGSTAHL KFT (továbbiakban: „Szállító”) üzemelteti.
Cégnév: ALUKÖNIGSTAHL KFT
Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 91-97.Képviseli: Oberhuber Monika és Ádám István ügyvezetők
Adószám: 10512612-2-41
Közösségi adószám: HU 10512612
Cégjegyzékszám: 01-09-074395
Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60662/2012.
Szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: .

Webáruházunkból történő vásárlás folytán a szerződés az Alukönigstahl Kft., mint szállító, és a Megrendelő között jön létre.

 

2.  A szerződés tárgy

A szerződés tárgya a webáruházban megjelenített bármely ajtó és ablak tartozék, kiegészítő és szerszám. A termékek azonosítására cikkszám szolgál. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szállító nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szállító megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok, információk (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb) a lehető legszélesebb körűek és a legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szállító felelősségére a 45/2014. (II.26) Kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók. A Szállító a nyilvánvaló elírásokért, a nyilvánvalóan hibás adatrögzítésből fakadó tévedésekért felelősséget nem vállal.

Az AKS Webshop megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, a ws@aks.hu webcímen elérhető online rendszerén keresztül fogad. Telefonon, faxon, továbbá levélben és személyesen megadott rendelések teljesítését nem vállalja. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásáig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.

3.   Árak 

A termékekre a weboldalon feltüntetett árak vonatkoznak. A feltüntetett eladási ár minden esetben a termék nettó + Áfa = bruttó vételára. A termékek és az árak frissítése folyamatos. Egy adott termék bármikor felkerülhet a választékba, vagy lekerülhet onnan, illetve a termékek ára is változhat. A megrendelés leadása után küldött visszaigazoló e-mailben szereplő árakra a Szállító árgaranciát vállal. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás díját.

4.  Megrendelés

A megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztráció megszüntetésére az alábbi e-mail címre küldött szándéknyilatkozattal van lehetőség: . A felhasználó teljeskörű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Felhasználó kötelezettsége, hogy gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendelésekor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szállító, mint a webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal. A megrendelés elküldésével a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéskötési nyilatkozata a Szállító számára fizetési kötelezettséget von maga után.

5.  Megrendelt termék fizetésének módja

5.1  Utánvétes fizetés: fizetés a küldemény átvételekor

5.2 Előreutalás: a rendelés ellenértékének kifizetése banki átutalással.  Átutaláskor megjegyzésként minden esetben tüntesse fel a rendelés-visszaigazolás azonosítóját, ellenkező esetben a rendelés teljesítése késedelmet szenvedhet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendelését csak azt követen tudjuk teljesíteni, ha annak ellenértéke a számlánkra beérkezik.

6.  Szállítási és teljesítési feltételek

Webáruházunk a megvásárolt termékeket raktárkészlet függvényében, a rendelés-visszaigazolásban feltüntetett határidőre szállítja le. A megrendelt árut a Magyar Posta Zrt. szállítja ki a Megrendelők megadott szállítási címére. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük. Kérjük, mindig adja meg (mobil) telefonszámát, hogy a futár egy esetleges sikertelen kézbesítéskor tudjon Önnel egyeztetni az átvételről. Sikertelen kézbesítés esetén előfordulhat, hogy a megrendelést nem a következő munkanapon, hanem a futárral egy előre leegyeztetett időpontban fogja Önnek átadni. A kiszállítási díj a megrendelt áru súlyának függvényében változik. Lehetőség szerint törekszünk a megrendelt áru optimalizált csomagolására, a szállítási költséget csomagonként számítjuk fel távolságtól függetlenül.

7.    Szavatosság

A Webshopban forgalmazott termékekre a Ptk.-ban foglalt szavatossági feltételek, valamint a 19/2014 (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Minden esetben olvassa el a termékhez csomagolt használati útmutatót. Szavatossági igény kizárólag a rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodás esetén érvényesíthető. 

8.    Elállás joga

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza, ennek értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállást a e-mail címen, vagy a webáruház üzemeltetőjének telephelyére címzett levélben írásban kell bejelenteni és ezzel együtt az áru visszaszármaztatásáról a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül gondoskodnia kell, a szállítási költség ebben az esetben is a Megrendelőt terheli. A terméket csak eredeti állapotában, azaz sértetlen csomagolásban (hiánytalan minőségi és mennyiségi állapot, a záró csomagolásból el nem távolított sérülésmentes állapot mellett, az eredeti számla ellenében vesszük vissza. A Szállító a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Megrendelő részére. A Szállító mindaddig visszatarthatja a termék vételárát, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte.

9.    Jogi nyilatkozat, adatkezelés

A weboldalon található minden adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép szerzői jogi védelem alatt áll. Ezek felhasználása a jogosult hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértésének minősül és jogi következményeket von maga után. A weboldalra mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén a Szállító külön hozzájárulása nélkül. A belső oldalakra mutató linkek is elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal és nem csupán egyetlen elem elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos a linket úgy elhelyezni, hogy a www.aks.hu oldalt más oldal részeként jelenítse meg. Az árak és paraméterek tájékoztató jellegűek, az ezekből adódó esetleges pontatlanságért felelősséget nem vállalunk. A Szállító a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR) rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a „webshop adatkezelési tájékoztató” (www.aks.hu/webshop adatkezelési tájékoztató) tartalmazza. A vevő kijelenti, hogy a webshop adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit kérjük írja meg az e-mailcímre.

10.   Panaszkezelés

A munkatársaink termékértékesítéssel kapcsolatos magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát kérjük írásban jelezze az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Beérkezett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk.

11.  Felelősség

A webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A webáruház semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, amely a webáruházhoz való csatlakozás során vagy amiatt következett be. A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által a Megrendelő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szállító bármikor elutasíthatja a webáruházban történő megrendelés teljesítését, a Megrendelő regisztrációját törölheti.

12.  Egyéb rendelkezések

A www.aks.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, annak bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is csak a webáruház üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel. Jelen ÁSZÉF-től történő bármely eltérés csak Megrendelő és a Szállító által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Webáruházunk oldalainak böngészésével, regisztrációjával, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Alukönigstahl Kft. Webáruházára vonatkozó általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Budapest, 2018.07.01 Alukönigstahl Kft, Szállító